Novosti o uvođenju poreza

Zakonske novosti

U nedavno provedenoj reformi normativnog okvira kojim se uređuje područje poreza u Republici Hrvatskoj, iz perspektive gradova i općina svakako najznačajnije mjesto zauzima uvođenje poreza na nekretnine. Ukratko, iz novog Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16) tako proizlazi da se u potpunosti ukida porez na tvrtku, a uvodi dosad nepostojeći porez na nekretnine kojim se nastoji postići integracija instituta komunalne naknade, spomeničke rente i poreza na kuće za odmor u jedno javno davanje.
 
Nadalje, u okviru iste porezne reforme stupio je na snagu novi Opći porezni zakon (NN 115/16) koji, nastavno na naprijed navedeno, donosi značajne promjene u postupanju u okviru poreznih postupaka kao posebnih upravnih postupaka koje bi se u velikoj mjeri mogle odraziti na postojeći koncept financiranja, a posljedično i na ustrojstvo te djelokrug brojnih jedinica lokalne samouprave.
 
Obzirom na izdašnost komunalne naknade u ukupnoj strukturi prihoda gradova i općina, uz uvažavanje brojnih novina koje mogu biti od značajnog utjecaja na cjelokupno  financiranje gradova i općina, a posljedično i na obavljanje poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, lako se može izvesti zaključak kako je riječ o jednoj od najznačajnijih reformi u sustavu hrvatske lokalne samouprave uopće.