Faze uvođenja poreza

Nekretnine
Usklađivanje postojećih evidencija komunalne naknade
Ažuriranje podataka obveznika i nekretnina
Ustroj evidencije o nekretninama
Utvrđivanje i izdavanje rješenja
Zaduživanje
Naplata
 • Nekretnine
 • Usklađivanje postojećih evidencija komunalne naknade
 • Ažuriranje podataka obveznika i nekretnina
 • Ustroj evidencije o nekretninama
 • Utvrđivanje i izdavanje rješenja
 • Zaduživanje
 • Naplata

Faze implementacije komunalne naknade

Donosimo Vam popis svih faza implementacije komunalne naknade koje vas očekuju sa točnim datumima realizacije prema Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (NN 101/17) i koracima koje trebate poduzeti kako biste bili spremni za uvođenje komunalne naknade.

 • Siječanj
  Stupanje na snagu Zakona (NN115/16, čl.70) 1. siječnja 2017.
 • Veljača
  Pravilnik o Evidenciji nekretnina (čl.66) 1. veljače 2017.
 • Ožujak
 • Travanj
 • Svibanj
  Lokalni izbori 2017. svibanj 2017
 • Lipanj
 • Srpanj
 • Kolovoz
 • Rujan
 • Listopad
 • Studeni
  Odluka o porezu na nekretnine (čl.68) 30. studeni 2017.
 • Prosinac
  Završetak NKN, PKO i SRE (čl.68) 31. prosinca 2017.
 • Siječanj
  Početak Poreza na nekretnine (čl.70)
  Izdavanje rješenja
  1. siječnja 2018.
 • Veljača
 • Ožujak
  Zaduženja i naplata 31. ožujka 2018.

1. siječnja – 31. ožujka 2017. Preuzimanje podataka službenih evidencija: DGU, MGIPU, MINFIN (čl.58)

1. siječnja – 31. listopad 2017. Poziv obveznicima i dostava osobnih podataka te podataka o nekretninama na području JLS (čl.59)

1. siječnja – 15. prosinca 2017. Ustroj, usklađivanje i ažuriranje Evidencije nekretnina JLS (čl.58)

Izdavanje rješenja i zaduživanje Porezom na nekretnine (čl.70) 1. siječnja – 31. ožujka 2018.