Novosti

Zakonske novosti

Stupanjem na snagu Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16) jedinice lokalne samouprave suočile su se s uvođenjem do tada nepostojećeg poreza na nekretnine kojim se nastojala postići integracija instituta komunalne naknade, spomeničke rente i poreza na kuće za odmor u jedno javno davanje.

U tom smislu veliku novinu predstavljala je obveza ustroja i vođenja strukturiranih Evidencija o nekretninama na području svakog grada i općine u Republici Hrvatskoj, a citiranim Zakonom propisani su sadržaj i struktura takvih Evidencija te prekršajne sankcije u slučaju propuštanja ustroja i vođenja istih. Iako je bila riječ o operativno složenom i multidisciplinarnom zadatku, a osobito uvažavajući okolnost kako su postojeći podaci gradova i općina o obveznicima bili, najblaže rečeno, ruku površni i nepotpuni, takva promjena prihvaćena je od strane predstavnika jedinica lokalne samouprave izrazito pozitivno.

Tim više jer su predmetne Evidencije predstavljale podlogu na temelju kojih bi se razrezivala porezna obveza u poreznom postupku u okviru kojeg su nadležni službenici po prvi put dobili određene ovlasti i mehanizme prisile prema često neodgovornim te na suradnju nespremnim obveznicima.

Međutim, ne ulazeći u motive i razloge takvog postupanja, u listopadu 2017. godine je Zakonom o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (NN 101/2017; nastavno ZIZLP) institut poreza na nekretnine gotovo u potpunosti ukinut odnosno, pojednostavljeno rečeno, izbrisan i isključen iz okvira toliko najavljivane porezne reforme. Ukratko, budući da je porez na nekretnine ukinut, vratili smo se korak unazad i ostali na postojećim javnim davanjima zajedno sa svim nedorečenostima i poteškoćama radi kojih je isti, između ostaloga, i uveden

Srećom, kod zakonodavca je ostalo dovoljno sluha da značajan dio provedenih radnji s ciljem prikupljana i sređivanja podataka od nadležnih institucija i građana ipak nije bez učinka pa je tako odredom čl. 16. ZIZLP određeno kako se prikupljeni podaci i elektronički sustavi razmjene podataka mogu koristiti za utvrđivanje i naplatu komunalne naknade, poreza na kuće za odmor i spomeničke rente.

Stoga smo, prepoznajući važnost prikupljanja točnih podataka te uvažavajući potrebe naših brojnih korisnika, odlučili nastaviti s vođenjem Posebnih Nekretninskih Evidencija upravo s ciljem stvaranja kvalitetnih, točnih i potpunih temelja razrezu postojećih javnih davanja u nadležnosti naših gradova i općina.

Zaključno, a obzirom na velike predstojeće promjene u području zaštite osobnih podataka, nije naodmet naglasiti važnost i vrijednost zakonito prikupljenih podataka koji se odnose na fizičke osobe.